Aktualności

 

Żeby śmiały się pisanki,
uśmiechały się baranki,
mokry Śmigus zraszał skronie,
dużo szczęścia sypiąc w dłonie!

Świąteczne życzenia

składają:

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Nr 34
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. MCK organizuje wiele ciekawych inicjatyw dla młodszych i starszych dzieci.
Więcej informacji: www.mck-bydgoszcz.pl
 


 
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Prezydent podpisał tzw. ustawę sześciolatkową
W piątek (11 października) prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawę sześciolatkową. Rozwiązania w niej zawarte wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.
 
Zgodnie z projektem tzw. ustawy sześciolatkowej, datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r. W projekcie zdecydowano, że:
a)  od września 2014 roku klasy I-wsze będą liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 klasy I-wsze, we wrześniu 2015 r. klasy I-wsze i II-gie, od września 2016 r. klasy I-III);
b)   w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy I-wszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;
c)    od września 2014 roku:
  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
d)    we wrześniu 2015 roku:
  • obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).
 


       

              UWAGA!!!                

Podobnie jak w latach ubiegłych nasze przedszkole bierze udział w Akcjach ekologicznych:  
zbiórce: makulatury, baterii, kartoników po napojach, nakrętek oraz płyt CD i DVD
 prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
  

Gorąco zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w akcje!!!
Wspólnie dbajmy o naszą planetę!

 
(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zbiórek znajdują się w zakładce AKCJE EKOLOGICZNE na naszej stronie internetowej).

 
Przypominamy jednocześnie, iż w roku szkolnym 2012/2013 nasze przedszkole zdobyło Nagrodę Główną za Całokształt Działań Ekologicznych!!! Może uda nam się wygrać i w tym roku szkolnym! Zachęcamy do udziału w akcjach!!! 
 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Tak jak w ubiegłym roku szkolnym serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat do naszego przedszkola na zajęcia integracyjne. Spotkania odbywać się będą w pierwszą i trzecią środę miesiąca (zaczynamy od października) w godz. 15:30-16:30. 

Dzieci będą mogły uczestniczyć w ciekawych zabawach, zajęciach czy spotkaniach ze specjalistami. Prosimy, aby uczestnicy zajęć mieli ze sobą obuwie zmienne oraz aby w zajęciach uczestniczył tylko jeden rodzic (opiekun).

Uczestnictwo w zajęciach płatne na Fundusz Rady Rodziców (5zł). Zapraszamy!

DATA SPOTKANIA: 7.05.2014r.