Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW!
 
Informujemy, że zgodnie z organizacją pracy przedszkola przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach od 6:00 – 8:15.
Godziny posiłków:
I śniadanie - 8:30
II śniadanie - 10:30
Obiad - 13:30
Odbieranie dzieci: od godziny 14:00 - 17:00.
Dzieci realizujące podstawę programową uczęszczają do przedszkola w godzinach 8:00 - 13:00 i korzystają z dwóch płatnych posiłków.
 

 
 Zgodnie z Uchwałą Nr XII/178/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 r.
nasza placówka nosi imię
"MALI ODKRYWCY"
    
 

 
UWAGA!!!        
Podobnie jak w latach ubiegłych nasze przedszkole bierze udział w Akcjach ekologicznych:  
 zbiórce: baterii, kartoników po napojach, nakrętek oraz płyt CD i DVD
 prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.  
 
  Gorąco zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w akcje!!! 

Wspólnie dbajmy o naszą planetę!

 (Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zbiórek znajdują się w zakładce AKCJE EKOLOGICZNE na naszej stronie internetowej).

  
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. MCK organizuje wiele ciekawych inicjatyw dla młodszych i starszych dzieci. Więcej informacji: www.mck-bydgoszcz.pl